Marie Pokorná

Marie Pokorná

Specialised Technician


Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology for Human Health (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2020
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
Glykoklastry kalix[4]aren/C-oligosacharidy pro studium selektivity interakcí s lektiny (GA15-17572S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Multidisciplinární přístup k návrhu léčiv - Inhibice proteinů s návazností na sacharidy (LH13055), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
Identification, caractérisation et détermination du rôle des lectines impliquées dans l’adhésion des champignons filamenteux (RF20110600501), Vaincre la Mucoviscidose, 2011 - 2014
Příprava lektinů s vysokou specifitou a afinitou (GPP207/11/P185), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
Enzymy metabolismu mannosidů v přípravě N-acetyl-mannosaminových struktur (GAP207/10/0321), Grantová agentura ČR, 2010 - 2013
Structure-functional characterisation of oxidoreductases acting on nitrogenous regulatory compounds in plants (GA522/08/0555), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2008 - 2012
Design of Carbohydrates and Glycomimetics as Antibacterial and Antiviral Drugs (ME08008), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008 - 2012
Lectins from human pathogens – structure, function, engineering (GA303/09/1168), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2009 - 2012
Structure-function studies on lectins and adhesins from microbial patogens (GA303/06/0570), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2006 - 2008