Martin Lysák, Ph.D.

Research Group Leader

Contact

Email:
Phone: +420 54949 4154
Research group: Plant Cytogenomics - Martin Lysák
Workplace:

4. Apr. 2019

Scientists Have Mapped the Horseradish and Watercress Genome

Both horseradish and watercress are high in vitamins, have significant healing effects, and are very popular vegetables. Horseradish is a popular…

25. Oct. 2018

The International Team Of Scientists Uncovered One Aquilegia Chromosome Evolving Differently than the Rest

Aquileqia (columbines) is a plant genus of about 70 species extending across the Northern Hemisphere, including a number of garden hybrid varieties…

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Vliv hybridizace a alopolyploidizace na diverzitu ve třech tribech čeledi Brassicaceae, Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
 • The role of hybridization and apomixis in evolution of the tribe Boechereae (LTAUSA17002), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
 • Organizace interfázních chromosomů a časné meiotické párování chromosomů u brukvovitých (GA18-20134S), Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
 • Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin (GAP501/12/G090), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
 • Role polyploidie a chromozomálních změn v evoluci rostlin - tři příklady z modelové čeledi Brassicacae (GA16-10809S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
 • Evolution and function of complex plant genomes (P501/12/G090), Czech Science Foundation - Projects for promotion of excellence in basic research, 2012 - 2018
 • Evoluce genomu a časoprostorová diversita v tribu Arabideae (GA15-18545S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Evoluce, diversifikace a biogeografie polyploidní čeledi Zingiberaceae: synergie fylogenomiky, cytogenomiky, geologické a klimatické historie (GA14-13541S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
 • Establishing Czech-Icelandic collaboration in plant cytogenomics (EHP-CZ07-MOP-1-1052014), Ministry of Finance - EEA / Norway Grants, 2015 - 2016
 • Establishing Czech-Icelandic collaboration in plant cytogenomics, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • Role mesopolyploidie v evoluci celedi Brassicaceae (GA13-10159S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2015
 • Trendy v evoluci polyploidních komplexů: obdobné nebo odlišné příběhy u třech skupin z čeledi Brassicaceae (GAP506/12/0668), Grantová agentura ČR, 2012 - 2015
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • EVOGEN - Rozvoj výzkumné excelence v oblasti evoluční cytogenomiky, epigenetiky a buněčné signalizace (CZ.1.07/2.3.00/20.0189), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Chromosome evolution in crucifers (Brassicaceae) revealed by comparative chromosome painting (IAA601630902), Akademie věd ČR, 2009 - 2012
 • Evoluce genomu alopolyploidních řeřišnic (Cardamine) rozdílného fylogenetického stáří (GAP501/10/1014), Grantová agentura ČR, 2010 - 2012