Martin Lysák, Ph.D.

Research Group Leader

Contact

Email:
Phone: +420 54949 4154
Research group: Plant Cytogenomics - Martin Lysák
Workplace:

25. Oct. 2018

The International Team Of Scientists Uncovered One Aquilegia Chromosome Evolving Differently than the Rest

Aquileqia (columbines) is a plant genus of about 70 species extending across the Northern Hemisphere, including a number of garden hybrid varieties…

4. Apr. 2019

Scientists Have Mapped the Horseradish and Watercress Genome

Both horseradish and watercress are high in vitamins, have significant healing effects, and are very popular vegetables. Horseradish is a popular…

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Vliv hybridizace a alopolyploidizace na diverzitu ve třech tribech čeledi Brassicaceae, Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
 • The role of hybridization and apomixis in evolution of the tribe Boechereae (LTAUSA17002), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
 • Organizace interfázních chromosomů a časné meiotické párování chromosomů u brukvovitých (GA18-20134S), Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
 • Evolution and function of complex plant genomes (P501/12/G090), Czech Science Foundation - Projects for promotion of excellence in basic research, 2012 - 2018
 • Evoluce a funkce komplexních genomů rostlin (GAP501/12/G090), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
 • Role polyploidie a chromozomálních změn v evoluci rostlin - tři příklady z modelové čeledi Brassicacae (GA16-10809S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
 • Evoluce genomu a časoprostorová diversita v tribu Arabideae (GA15-18545S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Evoluce, diversifikace a biogeografie polyploidní čeledi Zingiberaceae: synergie fylogenomiky, cytogenomiky, geologické a klimatické historie (GA14-13541S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
 • Establishing Czech-Icelandic collaboration in plant cytogenomics (EHP-CZ07-MOP-1-1052014), Ministry of Finance - EEA / Norway Grants, 2015 - 2016
 • Establishing Czech-Icelandic collaboration in plant cytogenomics, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Role mesopolyploidie v evoluci celedi Brassicaceae (GA13-10159S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2015
 • Trendy v evoluci polyploidních komplexů: obdobné nebo odlišné příběhy u třech skupin z čeledi Brassicaceae (GAP506/12/0668), Grantová agentura ČR, 2012 - 2015
 • Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • EVOGEN - Rozvoj výzkumné excelence v oblasti evoluční cytogenomiky, epigenetiky a buněčné signalizace (CZ.1.07/2.3.00/20.0189), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Chromosome evolution in crucifers (Brassicaceae) revealed by comparative chromosome painting (IAA601630902), Akademie věd ČR, 2009 - 2012
 • Evoluce genomu alopolyploidních řeřišnic (Cardamine) rozdílného fylogenetického stáří (GAP501/10/1014), Grantová agentura ČR, 2010 - 2012