Michal Horák, Ph.D.

Michal Horák, Ph.D.

Junior Researcher


Synthesis and characterization of novel 2D hybrid materials for (flexible solid-state) supercapacitors (TH71020004), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2020 - 2023
ATHENA - MAGNETIC DIVERTER (AO/1-9058/17/NL/BW), Neveřejný sektor, 2018 - 2021
Tři nové oblasti plazmoniky: amalgam jako nový materiál pro plazmoniku, vliv substrátu luminiscentního ve viditelné oblasti a srovnání polykrystalického a monokrystalického kovu (CEITEC VUT-J-19-5945), , 2019 - 2020
AMISPEC_Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie (TE01020233), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2012 - 2019
Manufacture of magnetic metamaterials using a direct entry focused ion beam (GA15-62503S), Czech Science Foundation - International Projects, 2015 - 2017
Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMDE005), DAAD, 2015 - 2016
Fabrication of semiconductor nanowires with optimized functional properties (GPP108/12/P699), Czech Science Foundation - Postdoc Grants, 2012 - 2014
Fabrication of metallic nanostructures for spintronic applications (GPP102/12/P443), Czech Science Foundation - Postdoc Grants, 2012 - 2014
Mapping of localized plasmon resonances at nanoantennas (GAP102/12/1881), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2014