Michal Šmída

Michal Šmída

Research Group Leader Junior


New approaches to Chimeric Antigen Receptor T cells: analysis of RASAL3 protein function and identification of novel CAR-T activity-modifying genes , Grantová agentura ČR, 2022 - 2024
Národní centrum lékařské genomiky (LM2015091), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
Rezistence na léčbu monoklonálními protilátkami u B-CLL a B-lymfomů: příčiny vzniku a potenciální intervenční strategie (15-33561A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018

Contact

+420 54949 6695, +420 532 235 494
Office E35/186
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps