Milan Ešner, Ph.D.

Milan Ešner, Ph.D.

Head of Core Facility

Contact

Email: ,
Phone: +420 54949 6133
Research group: CF: Cellular Imaging Core Facility
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2018

2017

  • Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020