Milan Ešner, Ph.D.

Milan Ešner, Ph.D.

Head of Core Facility

Contact

Email:
Phone: +420 54949 6133
Research group: CF: Cellular Imaging Core Facility
Workplace:

2018

2017

  • Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015