Milan Hluchý, Ph.D.

Milan Hluchý, Ph.D.

PhD Student


DIANA panel for testing of selectivity of inhibitors of clinically relevant protein kinases and its application in the drug discovery market. Preclinical development of new inhibitors of CDK11 - key enzyme for growth of cancer cells. , , 2021 - 2024
Characterization of kinase activity of cyclin-dependent kinase 11 (CDK11), an essential enzyme for the growth of cancer , Grantová agentura ČR, 2021 - 2023
CDK12 controls G1/S progression by regulating RNAPII processivity at core DNA replication genes , Masarykova univerzita, 2019 - 2020
Characterization of novel substrates and function for ovarian cancer-related cyclin-dependent kinase 12 (Cdk12) (GA17-13692S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
Charakterization of a new factor in regulation of transcription/mRNA processing of histone genes , Masarykova univerzita, 2018 - 2019
Regulace genové exprese novým faktorem vázajícím mRNA (GA16-10930S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
Genome-wide analyses of a “non-canonical” cyclin-dependent kinase (CDK) (MUNI/E/0080/2017), Masarykova univerzita, 2017 - 2017
Role Cdk12 a C-terminální domény RNA polymerázy II v transkripcně regulovaném procesu genomové nestability (GA14-09979S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
Funkční charakterizace unikátních zásobních ribonukleoproteinových částic v pylu (GAP501/11/1462), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
The roles of Cdk12 in ovarian tumorigenesis (MFR2013), Foundations - International - Marsha Rivkin Center, 2013 - 2014
The roles of Cdk12 in ovarian tumorigenesis , Ostatní - zahraniční, 2013 - 2014
Nová izoforma cyklinu K je partnerem kinázy cdk12 regulující transkripci a alternativní sestřih u eukaryot (GAP305/11/1564), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
Novel methylation of Hexim1 and cyclin composition of positive trancription elongation factor b (P-TEFb) regulate kinase activity of cdk9 (ME09047), MEYS - KONTAKT, 2009 - 2013
Regulace a funkce P-TEFb komplexů , Jihomoravský kraj, 2010 - 2013
Regulation and function of P-TEFb complexes (SRGA 454), South Moravian Region - SoMoPro, 2010 - 2013

Contact

+420 54949 7566
Office E35/262
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps