Ming-Yuan Chou, Ph.D.

Ming-Yuan Chou, Ph.D.

Postdoctoral Fellow

Contact

Email:
Research group: RNA based regulation of Gene Expression - Peter Lukavsky
Workplace:
Masarykova univerzita - CEITEC Masarykova Univerzita

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

  • Molecular basis of aberrant splicing of CFTR exon 9, EMBO (European Molecular Biology Organization ) grants, 2015 - 2017
  • Strukturní podstata změn v sestřihu způsobující cystickou fibrózu (GA15-21122S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • INBIOR - Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/20.0042), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014