Pavel Říha

Pavel Říha

PhD Student

Contact

Email: ,
Phone: +420 54949 5432
Research group: Multi-modal and Functional Neuroimaging - Ivan Rektor, CF: Multimodal and Functional Imaging Laboratory
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

  • Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020