Pavel Veselý

Senior Researcher

Contact

Email:
Research group: Experimental Biophotonics - Radim Chmelík
Workplace:

6. Mar. 2019

New Microscopic Method for Imaging Live Tumor Cells Behavior

Metastasis is the cause of 90% of deaths in patients with solid tumors. Thanks to the new method of holographic microscopy developed by scientists…

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

2009

  • Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020