Practical and reliable FRET/FLIM pair of fluorescent proteins

BMC BIOTECHNOLOGY

Shcherbo, Dmitry; Souslova, Ekaterina A.; Goedhart, Joachim; Chepurnykh, Tatyana V.; Gaintzeva, Anna; Shemiakina, Irina I.; Gadella, Theodorus W. J.; Lukyanov, Sergey; Chudakov, Dmitriy M., 2009: Practical and reliable FRET/FLIM pair of fluorescent proteins. BMC BIOTECHNOLOGY 9