Prof. Jaroslav Cihlář

Senior Researcher

Contact

Email:
Phone: +420 54114 9724
Mobile: +420 606 728 645
Research group: Advanced Ceramic Materials - Martin Trunec
Workplace:

13. Feb. 2021

Ceny města Brna získaly osobnosti spjaté s CEITEC

Město Brno ocenilo sedm lidí, kteří působí či působili na MU, nebo jsou jejími absolventy, a to včetně osob spjatých s CEITEC. Celkem patnáct…

20. Jan. 2021

Jaroslav Cihlář získal Cenu města Brna 2020

Brněnští zastupitelé v prosinci schválili udělení Ceny města Brna za rok 2020. V kategorii technických věd byl oceněn profesor Jaroslav Cihlář…

15. June 2020

Colombian Student Investigates Biphasic Photocatalysis to Help Clean Polluted Water

To study the influence of acid and base catalyzed sol-gel synthesis over the biphasic TiO2 anatase-brookite xerogels formation is the primary…

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

  • New multi-component aerogels for environmental catalysis (LTC20019), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2023
  • Nanotechnologies and novel materials I. (CEITEC VUT-S-20-6414), VUT v Brně, 2020 - 2022
  • Tištěný flexibilní elektrofotokatalytický systém na bázi organokřemičitých pojiv pro likvidaci organických polutantů (TH03030197), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2021
  • Effects of donor groups of Organic Acids as chelating agents during synthesis of TiO2 Xerogels and over hydrogen production. (CEITEC VUT-J-20-6497), VUT v Brně, 2020 - 2020
  • Senzory tlaku pro kosmický výzkum (TA04011611), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2014 - 2017
  • Funkčně a strukturně gradientní biokompozity a skafoldy na bázi Ca-fosfátů pro kostní tkáňové inženýrství (LD14072), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014 - 2017
  • Pokročilé nanotechnologie a materiály (STI-S-14-2523), , 2014 - 2016
  • Study of Catalytically Active Nanoparticles and Nanostructures for the Syntesis of Hydrogen (LD12004), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015