Prof. Jaroslav Cihlář

Senior Researcher

Contact

Email:
Phone: +420 54114 9724
Mobile: +420 606 728 645
Research group: Advanced Ceramic Materials - Martin Trunec
Workplace:

15. June 2020

Colombian Student Investigates Biphasic Photocatalysis to Help Clean Polluted Water

To study the influence of acid and base catalyzed sol-gel synthesis over the biphasic TiO2 anatase-brookite xerogels formation is the primary…

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2010

 • New multi-component aerogels for environmental catalysis (LTC20019), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2023
 • Nanotechnologies and novel materials I. (CEITEC VUT-S-20-6414), VUT v Brně, 2020 - 2022
 • Tištěný flexibilní elektrofotokatalytický systém na bázi organokřemičitých pojiv pro likvidaci organických polutantů (TH03030197), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2021
 • Effects of donor groups of Organic Acids as chelating agents during synthesis of TiO2 Xerogels and over hydrogen production. (CEITEC VUT-J-20-6497), VUT v Brně, 2020 - 2020
 • Senzory tlaku pro kosmický výzkum (TA04011611), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2014 - 2017
 • Funkčně a strukturně gradientní biokompozity a skafoldy na bázi Ca-fosfátů pro kostní tkáňové inženýrství (LD14072), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014 - 2017
 • Pokročilé nanotechnologie a materiály (STI-S-14-2523), , 2014 - 2016
 • Study of catalytically active nanoparticles and nanostructures for the synthesis of hydrogen (LD12004), Ministry of Industry and Trade - TANDEM, 2012 - 2015
 • Study of Catalytically Active Nanoparticles and Nanostructures for the Syntesis of Hydrogen (LD12004), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Support of the development of high-quality teams in R&D in the field of material science (CZ.1.07/2.3.00/20.0029), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2011 - 2014
 • Processing and properties of ferroics and multiferroics (LD11035), MEYS - COST CZ, 2011 - 2013
 • Rheological behaviour of polymer melts and solutions loaded with nanoparticle fillers (OC09040), MEYS - COST CZ, 2009 - 2011