Prof. Martin Trunec

Research Group Leader

Contact

Email:
Phone: +420 54114 9728, +420 54114 3339
Research group: Advanced Ceramic Materials - Martin Trunec
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009

 • Comprehensive pre-clinical evaluation of lateral lumbar spine fusion with hybrid biodegradable nanocomposite porous implant. (17-31276A), Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2017 - 2020
 • Flexible ceramic substrates with optimized electric properties (18-05478S), Grantová agentura České republiky, 2018 - 2020
 • Natural inorganic polymers and smart functionalized micro-units applied in customized rapid prototyping of bioactive scaffolds (NMP3-SL-2013-604036), Evropská unie, 2013 - 2020
 • Tape-casting tenkých keramických Al2O3 a ZrO2 folií z vodných suspenzí obsahujících epoxidové pojivo (CEITEC VUT-J-19-5974), , 2019 - 2019
 • Výzkum degradace mechanických vlastností a strukturních změn fosforečnanových keramik v prostředí simulujícím osteoklastickou aktivitu in-vivo (STI-J-18-5307), , 2018 - 2018
 • Using theoretical and experimental approaches to sintering to obtain optimal microstructure and properties of advanced ceramic materials (GA15-06390S), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2015 - 2017
 • Využití epoxidového pojivového systému pro přípravu keramické obrobitelné pěny na bázi HA a TCP pro medicínské aplikace (STI-J-17-4305), , 2017 - 2017
 • Development of transparent polycrystalline ceramics for ballistic and high-temperature applications (GA13-09310S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2013 - 2016
 • Study of catalytically active nanoparticles and nanostructures for the synthesis of hydrogen (LD12004), Ministry of Industry and Trade - TANDEM, 2012 - 2015
 • Support of the development of high-quality teams in R&D in the field of material science (CZ.1.07/2.3.00/20.0029), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2011 - 2014
 • Research4Industry - Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery (CZ.1.07/2.4.00/17.0006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Processing and properties of ferroics and multiferroics (LD11035), MEYS - COST CZ, 2011 - 2013
 • Rheological behaviour of polymer melts and solutions loaded with nanoparticle fillers (OC09040), MEYS - COST CZ, 2009 - 2011