Prof. Radek Marek, Ph.D.

Prof. Radek Marek, Ph.D.

Research Group Leader Senior

Researcher ID D-6929-2012


Relativistic Spin-Orbit Effects in Molecular Structure and NMR Spectroscopy , Grantová agentura ČR, 2024 - 2026
Development of Solid-State NMR Spectroscopy for Paramagnetic Systems: From Molecules to Advanced Materials , Grantová agentura ČR, 2024 - 2026
Relativistické efekty v paramagnetické NMR spektroskopii (RELMAG), Grantová agentura ČR, 2021 - 2023
Computer design and proeprties of magnetic molecular materials , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2021 - 2022
Enkapsulace potenciálních metaloléčiv do supramolekulárních klecí , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2021
Relativistic Effects in NMR Spectroscopy , Masarykova univerzita, 2019 - 2020
Relativistic Effects in Molecular Materials Based on Gold Complexes: Catalytic Activity, Proton Transfer, and NMR Properties (8X17009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2018
Pokročilé nosiče platinových léčiv (GA16-05961S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
Struktura a vlastnosti paramagnetických komplexů ruthenia pro návrh nových protirakovinných léčiv (GA15-09381S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
SUPRAMOL - Structural analysis of supramolecular systems: The synergy between theoretical and experimental methods (7F16002), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2017
Struktura a dynamika komplexů přechodných kovů a jejich interakce s kavitandy , Grantová agentura ČR, 2012 - 2014
NMR spektroskopie pevného stavu organických molekul, polymorfů, solvátů a komplexů , Grantová agentura ČR, 2011 - 2013

Contact

+420 54949 5748
Office C04/112
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps