Radovan Fiala

Head of Core Facility

Contact

Email:
Phone: +420 54949 3771
Mobile: 774436880
Research group: CF: Josef Dadok National NMR Centre
Workplace:

2018

2017

2016

2015

2014

2011

 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • Unlocking the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research (731005), Evropská unie, 2017 - 2020
 • Rozvoj paramagnetické NMR spektroskopie pro supramolekulární systémy (GA18-05421S), Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
 • Advanced carbon@MOF composites for gas storage and separation (5SA15060), Jihomoravský kraj, 2017 - 2020
 • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
 • Cellular Structural Biology of non-B DNA Motifs in Human Genome (2535), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2013 - 2017
 • Cílená terapie proti rezistentím kmenovým buňkám gliomového nádoru - kontrola přísunu živin pomocí iontových kanálů (GA15-20818S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Towards selective targeting of DNA G-quadruplexes by small molecular weight ligands within the human genome (4SGA8580), Jihomoravský kraj, 2014 - 2017
 • Evolucne konzervované strukturní vlastnosti centromerické a telomerické DNA (GA13-28310S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (322104), Evropská unie, 2012 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015