Radovan Fiala

Radovan Fiala

Head of Core Facility

Researcher ID D-8789-2012


Remote NMR (R-NMR): Moving NMR infrastructures to remote access capabilities , , 2022 - 2025
Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research , , 2022 - 2025
iNEXT-Discovery: Infrastructure for transnational access and discovery in integrated structural biology (871037), , 2020 - 2024
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology for Human Health (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
Unlocking the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research (731005), Evropská unie, 2017 - 2020
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
Cellular Structural Biology of non-B DNA Motifs in Human Genome (2535), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2013 - 2017
Cílená terapie proti rezistentím kmenovým buňkám gliomového nádoru - kontrola přísunu živin pomocí iontových kanálů (GA15-20818S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Towards selective targeting of DNA G-quadruplexes by small molecular weight ligands within the human genome (4SGA8580), Jihomoravský kraj, 2014 - 2017
Evolucne konzervované strukturní vlastnosti centromerické a telomerické DNA (GA13-28310S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (322104), Evropská unie, 2012 - 2016

Contact

+420 54949 3771
774436880
Office C04/125
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps