Slavnostní otevření LABORATOŘE MAGNETO- OPTICKÉ SPEKTROSKOPIE

12. 11. 2019
CEITEC VUT, PURKYŇOVA 123, BRNO

Pokud máte zájem akce se zúčastnit, kontaktujte nás prosím na:

pr@ceitec.vutbr.cz

 

Webové stránky LABORATOŘE MAGNETO- OPTICKÉ SPEKTROSKOPIE.