Behavioural and Social Neuroscience - Milan Brázdil
CEITEC MU CEITEC MU
Behavioural and Social Neuroscience - Milan Brázdil

Subjektivni vnimani lecby pripravkem Serdolect a jeji vliv na funkcni schopnosti pacientu se schizofrenii - vysledky postmarketingoveho sledovani

Ceska a slovenska psychiatrie

KASPAREK, T.;R. PRIKRYL;R. HANYS;A. DVORAK., 2012: Subjektivni vnimani lecby pripravkem Serdolect a jeji vliv na funkcni schopnosti pacientu se schizofrenii - vysledky postmarketingoveho sledovani. CESKA A SLOVENSKA PSYCHIATRIE 108, p. 63 - 71