Tomasz Nodzynski, Ph.D.

Research Group Leader

Contact

Email:
Phone: +420 54949 8420
Research group: Developmental and Cell Biology of Plants - Tomasz Nodzynski
Workplace:

26. Sept. 2019

PI semináře propojují výzkumné týmy se studenty

Každý pátek po celý semestr hostí kampus semináře, které mají bořit bariéry mezi laboratořemi i mezi vědci a studenty. Provázat výzkumné…

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

  • Testing and enhancement of the ozone utilising prototype for laboratory seed sterilisation., Masarykova univerzita, 2019 - 2019
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015