Vlastimil Křápek, Ph.D.

Vlastimil Křápek, Ph.D.

Senior Researcher


Near-field and far-field luminescence of layered semiconductors (19-06621S), Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021
AMISPEC_Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie (TE01020233), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2012 - 2019
Babinetův princip pro plazmonické nanoantény s pokročilou funkčností (GA17-25799S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2017 - 2018
Manufacture of magnetic metamaterials using a direct entry focused ion beam (GA15-62503S), Czech Science Foundation - International Projects, 2015 - 2017
Zvýšení excelence v oblasti nanofotoniky a nanoelektroniky (AFNano) (Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji), Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb., 2017 - 2017
Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMDE005), DAAD, 2015 - 2016
Fabrication of semiconductor nanowires with optimized functional properties (GPP108/12/P699), Czech Science Foundation - Postdoc Grants, 2012 - 2014
Fabrication of metallic nanostructures for spintronic applications (GPP102/12/P443), Czech Science Foundation - Postdoc Grants, 2012 - 2014
Mapping of localized plasmon resonances at nanoantennas (GAP102/12/1881), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2014

Contact

+420 54114 2810
Office A5/209
Technická 2896/2, Brno
Najít na Google Maps