Alžbeta Dikunová

Alžbeta Dikunová

PhD Student


DECOR (649030), Evropská unie, 2015 - 2020
Structural studies of human picornaviruses directed towards development of anti-viral compounds (335855), Evropská unie, 2014 - 2019
Centrum biologie RNA (GAP305/12/G034), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
Molekulární podstata pro specifické rozpoznávání histonu H3K4me2 pomocí Set3 PHD domény (GA15-17670S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6 (GA15-24117S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Structural studies of human and animal pathogens from the order Picornavirales , EMBO (European Molecular Biology Organization ) grants, 2015 - 2017
Strukturní studie potenciálního protibakteriálního agens, fága 812K1-420 infikujícího zlatého stafylokoka (GA15-21631Y), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu (GAP305/10/1490), Grantová agentura ČR, 2010 - 2014
Structural basis for transcription termination of nonpolyadenylated transcripts (IAA401630903), Akademie věd ČR, 2009 - 2011
Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (GA204/08/1212), Howard Hughes Medical Institute, 2008 - 2010
Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (1263), Howard Hughes Medical Institute, 2007 - 2009
Structural studies of protein-RNA interactions involved in RNA quality control (CDA0049/2006), Human Frontier Science Program - Career Development Award, 2007 - 2009

Contact

Masarykova univerzita - CEITEC Masarykova Univerzita