Brivaracetam for the treatment of epilepsy

EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY

Klein, P; Tyrlikova, I; Brazdil, M; Rektor, I, 2016: Brivaracetam for the treatment of epilepsy. EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY 17(2), p. 283 - 295, doi: 10.1517/14656566.2016.1135129

Research Groups:

CEITEC authors: