David Potěšil, Ph.D.

Junior Staff Scientist

Contact

Email: ,
Phone: +420 54949 8426, +420 54949 8428
Research group: CF: Proteomics Core Facility, Proteomics - Zbyněk Zdráhal
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

  • European Proteomics Infrastructure Consortium providing Access, Evropská unie, 2019 - 2022
  • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
  • Úloha translačních iniciačních faktorů při skladování a aktivaci transkriptů v samčí zárodečné linii krytosemenných rostlin, Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
  • Center of novel approaches to bioanalysis and molecular diagnostics (P206/12/G151), Czech Science Foundation - Projects for promotion of excellence in basic research, 2012 - 2018
  • RNA vazebné proteiny účastnící se translační represe skladovaných transkriptů během vývoje samčího gametofytu (GA15-16050S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Signalizace mezi pylem a pestíkem předcházející oplození, úloha sekretovaných signálů působících na kratší a delší vzdálenost (GA15-22720S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Genetická diverzita a fylogeneze rodu Acinetobacter v přírodních ekosystémech (GA13-26693S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Metody tlumení produkčních chorob skotu - BVD-MD a paratuberkulóza (QI101A094), Ministerstvo zemědělství ČR, 2010 - 2014
  • Evaluation of wild potato tuber proteins potential for utilization in potato (Solanum tuberosum L.) breeding and biotechnological applications (QI91A069), Ministerstvo zemědělství ČR, 2009 - 2013