David Potěšil, Ph.D.

David Potěšil, Ph.D.

Senior Staff Scientist, Deputy Core Facility Leader

Researcher ID D-9696-2012


Regulační úloha nově popsaných transkripcích faktorů rodiny bZIP , Grantová agentura ČR, 2023 - 2025
European Proteomics Infrastructure Consortium providing Access , Evropská unie, 2019 - 2023
Centre for Plant Experimental Biology (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2023
Úloha translačních iniciačních faktorů při skladování a aktivaci transkriptů v samčí zárodečné linii krytosemenných rostlin , Grantová agentura ČR, 2018 - 2021
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology for Human Health (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
Center of novel approaches to bioanalysis and molecular diagnostics (P206/12/G151), Czech Science Foundation - Projects for promotion of excellence in basic research, 2012 - 2018
RNA vazebné proteiny účastnící se translační represe skladovaných transkriptů během vývoje samčího gametofytu (GA15-16050S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Signalizace mezi pylem a pestíkem předcházející oplození, úloha sekretovaných signálů působících na kratší a delší vzdálenost (GA15-22720S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Koevoluce potravní-specializace a složení jedu u pavouků (GA15-14762S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Genetická diverzita a fylogeneze rodu Acinetobacter v přírodních ekosystémech (GA13-26693S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
Metody tlumení produkčních chorob skotu - BVD-MD a paratuberkulóza (QI101A094), Ministerstvo zemědělství ČR, 2010 - 2014
Evaluation of wild potato tuber proteins potential for utilization in potato (Solanum tuberosum L.) breeding and biotechnological applications (QI91A069), Ministerstvo zemědělství ČR, 2009 - 2013

Contact

+420 54949 8426
Office E26/107b
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps