Edgar Benjamin Montufar Jimenez, Ph.D.

Edgar Benjamin Montufar Jimenez, Ph.D.

Senior Researcher

Researcher ID F-8040-2016


Biomimetic processing of titanium-hydroxyapatite composites (CEITEC VUT/FAST-J-22-7956), VUT v Brně, 2022 - 2023
Nanotechnologies and novel materials II. (CEITEC VUT-S-20-6421), VUT v Brně, 2020 - 2023
Vývoj vysokopevnostních porézních titanových struktur vyznačujících se nízkým modulem pružnosti spolu s bioaktivními a antibakteriálními vlastnostmi pro implantáty v ortopedii (LTAIN19112), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2022
HYDROXYAPATITE FOAM DEVELOPMENT (CEITEC VUT/FAST-J-21-7305), VUT v Brně, 2021 - 2022
In situ precipitation of hydroxyapatite inside hierarchical titanium structures: a new concept to attain composites without undesirable phases (19-22662S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2019 - 2021
Integration of polymer, ceramic and metallic biodegradable materials with high technology processing methods for development of new medical devices and tissue engineering contructs (Matporcessing), Evropská unie, 2016 - 2019
Development of an interaction chamber for Laser-Induced Breakdown Spectrocopy (LIBS) (TA02011272), Technology Agency of the Czech Rep. - ALFA, 2012 - 2014
Utilization of the Laser Induced Plasma Spectroscopy (LIBS) for spectrochemical analysis of plant samples with high spatial resolution (ME09015), MEYS - KONTAKT, 2009 - 2012
Development of calibration-free quantitative laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) (ME10061), MEYS - KONTAKT, 2010 - 2012
Development and application of capillary-discharge based short wavelength radiation sources (OC09013), MEYS - COST CZ, 2009 - 2011

Contact

+420 54114 9201
Office A0.14b
Purkyňova 123, Brno
Najít na Google Maps