Jan Přibyl, Ph.D.

Jan Přibyl, Ph.D.

Head of Core Facility


CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2020
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
Interactions of mutant forms of cryptogein with a membrane binding site: biosensors-based characterization (GAP501/11/1003), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2015
Nanobiotechnologies and biosensor for biointeraction studies – openning up the modern technology to researchers in biology (CZ.1.07/2.3.00/09.0167), MEYS - OP Education for Competiteveness, 2009 - 2012
Nanostructured imprinted polymers as highly selective sorbents for the determination of endocrine disrupting compounds (GAP503/10/0975), Grantová agentura ČR, 2010 - 2012
BIOMIMIC – Biomimetic sensors as a new generation of biotechnological devices for food safety and quality monitoring (230849), FP7- People - Marie Curie actions - IRSES, 2009 - 2012

Contact

+420 54949 5606
Office E35/1S083
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps