Jozef Hritz, Ph.D.

Senior Researcher

Contact

Email:
Phone: +420 54949 3847
Research group: Protein Structure and Dynamics - Lukáš Žídek
Workplace:

28. May 2018

Strategic Alliance for Discovery and Development of new Treatments for Cancer and Neurodegenerative Diseases

DyNAbind GmbH and CEITEC – Central European Institute of Technology announced that they have entered a strategic alliance for the discovery and…

2019

2018

2017

2015

2014

 • Selektivní NMR značení jako nástroj pro charakterizaci proteinových komplexů zapojených do neurodegenerativních onemocnění, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
 • Kit pro screening potenciálních léčiv indukujících monomerizaci 14-3-3 (MUNI/71/55952/2016), Masarykova univerzita, 2017 - 2018
 • Design of fluorescence-based analytical tool for quantification of the protein-protein interaction within the 14-3-3 family (7AMB16DE005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2017
 • Podjednotky urcující DNA specificitu bakteriální RNA polymerázy s flexibilními doménami: funkce a dynamika (GA13-16842S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Efektivní výpočty volných energií a konfiguračního vzorkování protein-proteinových interakcí, Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Efektivní výpočty volných energií a konfiguračního vzorkování protein-proteinových interakcí (I 1999-N28), Czech Science Foundation - International Projects, 2015 - 2017
 • Studium protein-proteinových interakcí pomocí molekulárních simulací (7AMB15AT029), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • Structural determination of the human 14-3-3zeta in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (4SGA8679), Jihomoravský kraj, 2014 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Detailed binding scheme and structural determination of the 14-3-3ζ in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (618460), Evropská unie, 2013 - 2014