Jozef Hritz, Ph.D.

Senior Staff Scientist

Contact

Email:
Phone: +420 54949 3847
Research group: Protein Structure and Dynamics - Lukáš Žídek
Workplace:

15. Nov. 2019

90 Dutch Students Visited CEITEC as Part of an International Science-Focused Study Trip

CEITEC Masaryk University hosted approximately 90 students from the Netherlands on 12 November 2019. The visiting students are enrolled in second and…

28. May 2018

Strategic Alliance for Discovery and Development of new Treatments for Cancer and Neurodegenerative Diseases

DyNAbind GmbH and CEITEC – Central European Institute of Technology announced that they have entered a strategic alliance for the discovery and…

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

2018

2017

2015

2014

 • Integrative structural biology of pathological tau protein, an appealing therapeutic target for Alzheimer´s disease, , 2020 - 2023
 • Selektivní NMR značení jako nástroj pro charakterizaci proteinových komplexů zapojených do neurodegenerativních onemocnění, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
 • Characterization of intrinsically disordered proteins, Grantová agentura ČR, 2020 - 2022
 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
 • Kit pro screening potenciálních léčiv indukujících monomerizaci 14-3-3 (MUNI/71/55952/2016), Masarykova univerzita, 2017 - 2018
 • Podjednotky urcující DNA specificitu bakteriální RNA polymerázy s flexibilními doménami: funkce a dynamika (GA13-16842S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Design of fluorescence-based analytical tool for quantification of the protein-protein interaction within the 14-3-3 family (7AMB16DE005), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2017
 • Efektivní výpočty volných energií a konfiguračního vzorkování protein-proteinových interakcí (I 1999-N28), Czech Science Foundation - International Projects, 2015 - 2017
 • Structural determination of the human 14-3-3zeta in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (4SGA8679), Jihomoravský kraj, 2014 - 2016
 • Studium protein-proteinových interakcí pomocí molekulárních simulací (7AMB15AT029), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Detailed binding scheme and structural determination of the 14-3-3ζ in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (618460), Evropská unie, 2013 - 2014