Lenka Humpolíková Adámková, Ph.D.

Lenka Humpolíková Adámková, Ph.D.

Technical specialist


DIANA panel for testing of selectivity of inhibitors of clinically relevant protein kinases and its application in the drug discovery market. Preclinical development of new inhibitors of CDK11 - key enzyme for growth of cancer cells. , , 2021 - 2024
Signaling propensity in the microenvironment of B cell chronic lymphocytic leukemia , Evropská unie, 2019 - 2024
Characterization of kinase activity of cyclin-dependent kinase 11 (CDK11), an essential enzyme for the growth of cancer , Grantová agentura ČR, 2021 - 2023
CDK12 controls G1/S progression by regulating RNAPII processivity at core DNA replication genes , Masarykova univerzita, 2019 - 2020
Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2020
Characterization of novel substrates and function for ovarian cancer-related cyclin-dependent kinase 12 (Cdk12) (GA17-13692S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
Národní centrum lékařské genomiky (LM2015091), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
Charakterization of a new factor in regulation of transcription/mRNA processing of histone genes , Masarykova univerzita, 2018 - 2019
NCLG - Národní centrum lékařské genomiky - modernizace infrastruktury a výzkum genetické variability populace (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2019
Regulace genové exprese novým faktorem vázajícím mRNA (GA16-10930S), Grantová agentura ČR, 2016 - 2018
Genome-wide analyses of a “non-canonical” cyclin-dependent kinase (CDK) (MUNI/E/0080/2017), Masarykova univerzita, 2017 - 2017
Role Cdk12 a C-terminální domény RNA polymerázy II v transkripcně regulovaném procesu genomové nestability (GA14-09979S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
Expression and function of activation-induced cytidine deaminase splice variants in normal B cell physiology and chronic lymphocytic leukemia (3SGA5792), Jihomoravský kraj, 2013 - 2016
Studium mikroRNA a genů asociovaných s procesem epiteliálně-mezenchymální tranzice jako potenciálních markerů pro predikci rizika a časný záchyt metastazování u pacientů s renálním karcinomem (NT13547-4/2012), Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
Development of diagnostic panel of circulating microRNAs for non-invasive early diagnostics and follow-up of colorectal cancer patients (NT/13549), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
Analysis of EGFR signalling and microRNA expression profiles in prediction of response to anti-EGFR (NT/13860), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
Functional and structural changes of microRNAs in lymphoproliferative malignancies and their impact on prognosis and prediction of therapy response (NT11218), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2010 - 2015
MicroRNA analysis in glioblastoma stem cells: prediction of therapy response and identification of new therapeutic targets in glioblastoma patients (NT/13514), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
Complex characterization of molecular genetic changes in glioblastoma multiforme and its relapses, and evaluation of their possible significance in oncologic therapy and therapy effect (NT/13581), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2015
NGS-PTL - Next Generation Sequencing platform for targeted Personalized Therapy of Leukemia (306242), Evropská unie, 2012 - 2015
Funkční charakterizace unikátních zásobních ribonukleoproteinových částic v pylu (GAP501/11/1462), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
Development of microRNA diagnostic panel for identification Barret esophagus patients at high-risk of progression to adenocarcinoma (NT13585), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2012 - 2014
SuPReMMe - Podpora profesního růstu a mezinárodní integrace výzkumných týmů v oblasti molekulární medicíny (CZ.1.07/2.3.00/20.0045), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
The roles of Cdk12 in ovarian tumorigenesis , Ostatní - zahraniční, 2013 - 2014
The roles of Cdk12 in ovarian tumorigenesis (MFR2013), Foundations - International - Marsha Rivkin Center, 2013 - 2014
Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii (FR-TI2/254), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2010 - 2013
Nová izoforma cyklinu K je partnerem kinázy cdk12 regulující transkripci a alternativní sestřih u eukaryot (GAP305/11/1564), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
Functional and molecular characteristics of cancer and normal stem cells - identification of targets for novel therapeutics and therapeutic strategies (MSM0021622430), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2007 - 2013
Novel methylation of Hexim1 and cyclin composition of positive trancription elongation factor b (P-TEFb) regulate kinase activity of cdk9 (ME09047), MEYS - KONTAKT, 2009 - 2013
Identification and functional characterization of microRNAs with predictive significance in patients with glioblastoma (NT/11214), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2010 - 2013
Regulace a funkce P-TEFb komplexů , Jihomoravský kraj, 2010 - 2013
Regulation and function of P-TEFb complexes (SRGA 454), South Moravian Region - SoMoPro, 2010 - 2013
Involvement of nuclear HMGB proteins in sensitizing of human cells to anticancer drugs inhibiting DNA topoizomerases (GAP301/10/0590), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2012
Analysis of changes in genome and its expression in chronic lymphocytic leukemia patients during the disease development (NS10439), Ministry of Health - Departmental Programme of Research and Development (2008-2011), 2009 - 2011