Martin Gajdoš, Ph.D.

Martin Gajdoš, Ph.D.

Junior Staff Scientist

8. June 2020

New Neurological Study Confirms That Cognitive Speed Enhancement Is Possible

Press Release Brno-based neuroscientist, Professor Irena Rektorova, and her colleagues Ľubomira Novakova and Martin Gajdos from CEITEC Masaryk…

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

2018

2017

2016

  • Nové individualizované přístupy mozkové stimulace založené na synchronizaci v mozkových sítích pro zlepšení kognice zdravých seniorů a pacientů s MCI, Grantová agentura ČR, 2021 - 2023
  • Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Speech, its impairment and cognitive performance in Parkinson´s disease (NT/13499), Internal grant agency - Ministry of Health, 2012 - 2015
  • Specific characteristics of neuropathic pain of central and peripheral type (NT/13523), Internal grant agency - Ministry of Health, 2012 - 2015
  • Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (GAP304/11/1318), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013