Novinky v diagnostice a lecbe primarnich nadoru mozku - Zavery mezioboroveho setkani ´Winter GLIO TRACK Meeting´ 2012

Klinicka onkologie

SLAMPA, P.;P. FADRUS;J. EHRMANN;Z. KOLAR;P. DUBINSKY;E. BOLJESIKOVA;A. SEDO;A. MALUCELLI;B. MALINOVA;J. RUCKA;O. SLABY;R. LAKOMY., 2012: Novinky v diagnostice a lecbe primarnich nadoru mozku - Zavery mezioboroveho setkani ´Winter GLIO TRACK Meeting´ 2012. KLINICKA ONKOLOGIE 25, p. 147 - 148

CEITEC authors: