Pavel Krečmer, Ph.D.

Pavel Krečmer, Ph.D.

Deputy Director of CEITEC BUT


Junior Research Group Leaders (JRGL) (JRGL), Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb., 2019 - 2026

Contact

+420 54114 9638
+420 730 161 232
Office S2.16
Purkyňova 123, Brno
Najít na Google Maps