Prof. Jan Čechal, Ph.D.

Prof. Jan Čechal, Ph.D.

Research Group Leader

Researcher ID D-6994-2012


Nanotechnologies and novel materials II. (CEITEC VUT-S-23-8218), VUT v Brně, 2023 - 2026
Metal-Organic Frameworks on Topological Insulator Surfaces (CEITEC VUT-J-24-8574), VUT v Brně, 2024 - 2025
Molecular Nanoarchitectonics on Topological Insulator Surfaces (22-05114S), Grantová agentura České republiky, 2022 - 2024
Growth of Organic Semiconductors on Graphene: from the First Monolayer Formation to Molecular Multilayers (22-04551S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2022 - 2024
Indirect Magnetic Interactions: Tuning by Electric Field (IMAGINE) (101027667), Evropská unie, 2021 - 2023
Nanotechnologies and novel materials I. (CEITEC VUT-S-20-6414), VUT v Brně, 2020 - 2023
Nanotechnologies and novel materials II. (CEITEC VUT-S-20-6421), VUT v Brně, 2020 - 2023
In-situ a ex-situ studium růstu organických polovodičů na dvojrozměrných MoS2 van der Waalsovských substrátech (8J21AT009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2021 - 2022
Real-Time Monitoring of Evolution of the Surface Structures on SrTiO3(110) by Low Energy Electron Microscopy (CEITEC-J-21-7547), VUT v Brně, 2021 - 2022
Investigations of the organic layer growth kinetics and properties on two dimensional MoS2 substrates (CEITEC VUT-J-21-7380), VUT v Brně, 2021 - 2022
Electrically tuneable interactions between molecular nanomagnets on graphene (19-01536S), Grantová agentura České republiky, 2019 - 2021
Výzkum a vývoj objemových polovodičových materiálů s velkou šířkou zakázaného pásu (TH03020005), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2020
Externě laditelné interakce mezi molekulárními nanomagnety na grafenu , Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2018 - 2020
Self-assembled layers of molecular nano-magnets on graphene on metal and dielectric substrates (LTC17021), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
Zvýšení excelence v oblasti nanofotoniky a nanoelektroniky (AFNano) (Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji), Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb., 2017 - 2017

Contact

+420 54114 9274
Office C2.05
Purkyňova 123, Brno
Najít na Google Maps