Prof. Jiří Fajkus

Head of Research Centre, Research Group Leader

Contact

Email:
Phone: +420 54949 4003
Workplace:

16. Aug. 2019

A Breakthrough in Plant Research

Scientists from the Institute of Biophysics CAS and CEITEC Masaryk University came up with a breakthrough in plant research. They have refuted…

4. July 2019

Researchers Study Reasons Why Plants Do Not Age

Specialists from the Central European Institute of Technology at Masaryk University achieved new information on how the telomerase enzyme works in…

21. Mar. 2019

MUNI celebrates 100 years with CEITEC

The article is only in Czech. 

25. Feb. 2019

Special Issue "Chromatin, Epigenetics and Plant Physiology"

Dear Colleagues, We would like to invite you to contribute to this Special Issue of IJMS on “Chromatin, Epigenetics and Plant…

 • Molekulární podstata evolučních přeměn telomer u rostlin řádu Asparagales (GA17-09644S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
 • Genomické a proteomické přístupy k objasnění biologických procesů (MUNI/A/0829/2017) (MUNI/A/0829/2017), Grant Agency of Masaryk University, 2018 - 2018
 • Centre of plant synthetic biology for bio-engineering and sustainable agriculture (763672), Evropská unie, 2017 - 2018
 • Strukturní a funkční komponenty rostlinných telomer (GA13-06943S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Struktura a dynamika 45S rDNA lokusů v Arabidopsis thaliana (LH15189), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2017
 • Funkční a fyzická spojení oblastí organizátorů jadérka a telomer (7AMB16FR014), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2017
 • Úloha proteinu Nse, podjednotek komplexu SMC5/6, v procesech stabilizujících pozastavené replikacní vidlice (GA13-00774S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • Epigenetic mechanisms of plant telomeres regulation (GAP501/11/0569), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2015
 • Ztráta specifických repetic DNA v důsledku dysfunkce CAF1 u rostlin (GAP501/11/0289), Grantová agentura ČR, 2011 - 2015
 • Interakční partneři rostlinných telomer a telomeráz (LH13052), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • Studium dynamiky telomerových proteinových komplexů zajišťujících stabilitu genomu (LH13054), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Telomery a stabilita genomu u nižších rostlin (GA13-06595S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2015
 • Dynamics of shelterin complex assembly (P205/12/0550), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • MODEXBIO - Rozvoj moderních trendů v experimentální biologii: význam biomolekulárních interakcí pro funkci buněčných struktur (CZ.1.07/2.3.00/30.0019), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • PlantGPPS - Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti genomiky a proteomiky rostlinných systémů (CZ.1.07/2.3.00/20.0043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Telomeres and telomerase: transition from molecular to structural biology approach (IAA500040801), Akademie věd ČR, 2008 - 2012
 • Molecular basis of cell and tissue regulations (MSM0021622415), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005 - 2011