Prof. Jiří Fajkus

Prof. Jiří Fajkus

Head of Research Centre, Research Group Leader Senior

Researcher ID D-2499-2012


Parental senescence effects and their mechanisms in a short-lived vertebrate , Grantová agentura ČR, 2022 - 2024
Biogenesis and evolution of telomerase in plants , Grantová agentura ČR, 2020 - 2024
Biogenesis and evolution of telomerase in plants , Grantová agentura ČR, 2020 - 2024
Dynamics of telomeres and rDNA loci in plant cell nuclei , , 2020 - 2023
Spatial organisation of key nuclear domains and their protein components , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2021
Molekulární podstata evolučních přeměn telomer u rostlin řádu Asparagales (GA17-09644S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
Genomické a proteomické přístupy k objasnění biologických procesů (MUNI/A/0829/2017) (MUNI/A/0829/2017), Grant Agency of Masaryk University, 2018 - 2018
Centre of plant synthetic biology for bio-engineering and sustainable agriculture (763672), Evropská unie, 2017 - 2018
Strukturní a funkční komponenty rostlinných telomer (GA13-06943S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
Struktura a dynamika 45S rDNA lokusů v Arabidopsis thaliana (LH15189), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2017
Funkční a fyzická spojení oblastí organizátorů jadérka a telomer (7AMB16FR014), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2017
Úloha proteinu Nse, podjednotek komplexu SMC5/6, v procesech stabilizujících pozastavené replikacní vidlice (GA13-00774S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
Studium dynamiky telomerových proteinových komplexů zajišťujících stabilitu genomu (LH13054), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
Telomery a stabilita genomu u nižších rostlin (GA13-06595S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2015
Dynamics of shelterin complex assembly (P205/12/0550), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2015
Epigenetic mechanisms of plant telomeres regulation (GAP501/11/0569), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2015
Ztráta specifických repetic DNA v důsledku dysfunkce CAF1 u rostlin (GAP501/11/0289), Grantová agentura ČR, 2011 - 2015
Interakční partneři rostlinných telomer a telomeráz (LH13052), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
MODEXBIO - Rozvoj moderních trendů v experimentální biologii: význam biomolekulárních interakcí pro funkci buněčných struktur (CZ.1.07/2.3.00/30.0019), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
PlantGPPS - Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti genomiky a proteomiky rostlinných systémů (CZ.1.07/2.3.00/20.0043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
Telomeres and telomerase: transition from molecular to structural biology approach (IAA500040801), Akademie věd ČR, 2008 - 2012
Molecular basis of cell and tissue regulations (MSM0021622415), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005 - 2011

Contact

+420 54949 4003
Office C02/224
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps