Prof. Jozef Kaiser, Ph.D.

Prof. Jozef Kaiser, Ph.D.

Research Group Leader

Researcher ID D-6800-2012


EXCITE²: Enhanced X(cross)-disciplinary Community-driven Imaging Technologies for Earth and Environmental material research (101131765), Evropská unie, 2024 - 2028
REaL-tIme characterization of ANisotropic Carbon-based tEchnological fibres, films and composites (RELIANCE) (101073040), Evropská unie, 2023 - 2027
Calibration-free for spark OES (TN02000020/012), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2026
Vývoj nové generace bezdrátového dvou-osého manipulátoru pro průmyslovou rentgenovou počítačovou tomografii (FW09020083), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2026
Vliv mikroplastů na modelové organismy a jejich osud v životním prostředí za použití zobrazovacích a spektroskopických technik (23-13617L), Grantová agentura České republiky, 2023 - 2026
Healable Al alloys Manufacturing by Advanced Automated Characterisation (TH82020003), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2026
Nanotechnologies and novel materials I (CEITEC VUT-S-23-8217), VUT v Brně, 2023 - 2026
Vývoj a aplikace pokročilých optických metod IV (FSI-S-23-8389), , 2023 - 2026
Výzkum a vývoj konstrukce filtračních systémů pro využití v dopravě a vybraných průmyslových aplikacích (FW03010161), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2021 - 2025
Detailed characterization of human tooth ankylosis by correlative imaging (CEITEC VUT/FSI-J-24-8596), VUT v Brně, 2024 - 2025
Laser spectroscopy for nanometal-based label assays and imaging (22-27580S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2022 - 2024
iNEXT-Discovery: Infrastructure for transnational access and discovery in integrated structural biology (871037), Evropská unie, 2020 - 2024
Porozita mikro-prutových struktur vyrobených technologií SLM z biodegradabilní hořčíkové slitiny WE43 se zaměřením na uzel buňky (CEITEC VUT/FSI-J-23-8433), VUT v Brně, 2023 - 2024
Spectroscopic analysis of heavy metals accumulation in hard tissues (CEITEC VUT/FSI-J-23-8365), VUT v Brně, 2023 - 2024
Laser-induced breakdown spectroscopy as a promising readout method for magnetic microbeads-based immunoassay (CEITEC VUT-J-23-8207), VUT v Brně, 2023 - 2024
Integrativní tomografický přístup k výzkumu neurální lišty a kraniofaciálních struktur obratlovců (LTT20), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2023
Vývoj komponentů pro vesmírný průmysl s využitím aditivních technologií (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027340), Evropská unie, 2022 - 2023
Nanotechnologies and novel materials II. (CEITEC VUT-S-20-6421), VUT v Brně, 2020 - 2023
VIACROZMERNÁ 3D ANALÝZA PLOCHÝCH BATÉRIÍ (CEITEC VUT/FEKT-J-22-7899), VUT v Brně, 2022 - 2023
Analysis of porosity evolution in permanent grassland soil through the seasons and the impact of climate change: Primary study (CEITEC VUT/FCH-J-22-7903), VUT v Brně, 2022 - 2023
Nanotechnologies and novel materials I. (CEITEC VUT-S-20-6414), VUT v Brně, 2020 - 2023
New materials for emerging energy technologies (LTC20068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2023
Distance of spectroscopic data (CEITEC-K-21-6978), Evropská unie, 2021 - 2023
MSCAfellow3@MUNI , , 2019 - 2022
Establishment in Multidisciplinary Healthcare Education SYStem (Nemhesys) , , 2020 - 2022
Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování (LM2018129), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2022
Quantitative analysis of X-ray CT images & enhancement modalities (TN01000008/04), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2018 - 2022
Motion Powered 3D Printed Self-Healable Energy Storage for Wearable Electronics utilizing Plastic Waste (MotionESt) (894457), Evropská unie, 2020 - 2022
High-resolution X-ray computed tomography inspection of metallic parts with metal artifact reduction (CEITEC VUT-K-21-6956), Evropská unie, 2021 - 2022
Artificial neural networks weight initialization for classification of spectroscopic data (CEITEC-J-21-7542), VUT v Brně, 2021 - 2022
Accuracy enhancement of X-ray computed tomography dimensional measurements by using helical acquisition and geometry correction algorithm (CEITEC VUT-J-21-7468), VUT v Brně, 2021 - 2022
Multiscale 3D analysisof Lithium-Ion batteries (CEITEC VUT-K-21-6938), Evropská unie, 2021 - 2022
Studium rozkladu stříkaného betonu v komplexním prostředí hlubokého podzemního prostoru (8JCH1072), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2021
Sensitive bioanalytical tools for the surveillance of honey bee diseases , , 2019 - 2021
Brillouin confocal microscopy as a tool for the in vivo analysis of biomechanical properties of plant cell walls , , 2019 - 2021
Diferenciace měkkých tkání s využitím duálně-targetové tomografie (TJ02000127), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2021
Deep learning assisted segmentation of x-ray computed tomography images (CEITEC VUT-J-20-6477), VUT v Brně, 2020 - 2021
Evaluation of Spectroscopic Feature Spaces for Robust Material Libraries (CEITEC VUT-J-20-6482), VUT v Brně, 2020 - 2021
Explainable Dimension Reduction of Large Spectroscopic Data (CEITEC VUT-J-20-6528), VUT v Brně, 2020 - 2021
Investigating protein-gold nanoparticles interaction using laser ablation (CEITEC VUT-J-20-6350), VUT v Brně, 2020 - 2021
3D visualization of Lithium-ion batteries internal structures by X-ray microscope Rigaku nano3DX (CEITEC VUT-J-20-6420), VUT v Brně, 2020 - 2021
Structure and DNA delivery mechanism of gene transfer agent , Masarykova univerzita, 2019 - 2020
Application of deep learning in laser-induced breakdown spectroscopy (CEITEC VUT-J-19-5998), , 2019 - 2020
Characterization of lab-based helical X-ray computed tomography system for propagation-based phase contrast imaging (CEITEC VUT-J-19-5818), , 2019 - 2020
Data registration for Dual-Target X-ray nano Computed tomography (CEITEC VUT-J-19-5958), , 2019 - 2020
Využití laserové spektroskopie při výpalu keramiky (EG15_019/0004760), Evropská unie, 2016 - 2019
Anizotropní charakter hygroexpanze u modifikovaného dřeva , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2019
ERC Synergy - Mock Interview , Masarykova univerzita, 2019 - 2019
Novel optimization procedure for calibration-free quantitative laser-induced breakdown spectroscopy analysis (STI-J-18-5429), , 2018 - 2019
Quantitative nano computed tomography (STI-J-18-5494), , 2018 - 2019
Vliv topologie na intenzitu signálu spektroskopie laserem buzeného plazmatu (STI-J-18-5419), , 2018 - 2019
The Research of the Plastic Materials (SR6280012201), , 2018 - 2018
The Research of the Metal Materials (SR6280013201), , 2018 - 2018
The Research of the Metal Materials (SR6280009407), , 2018 - 2018
The Research of the Metal Materials (SR6280000622), , 2018 - 2018
The Research of the Metal Materials (SR6280007403), , 2018 - 2018
The Research of the Metal Materials (SR6280007402), , 2018 - 2018
The Research of the Metal Materials (SR6280007401), , 2018 - 2018
Research of the plastics materials (SR6270002126), , 2017 - 2018
Research of the Metal Materials (SR6270000436), , 2017 - 2018
Research of the Metal Materials (SR6270009101), , 2017 - 2017
Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti vývoje 3D chemického zobrazování v klinickém výzkumu (3Dchem) (Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji), Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb., 2017 - 2017
Analysis of tomographic data of elements in SSR-relay projects (SR6270007701), , 2017 - 2017
Research of the plastics materials (SR6270000110), , 2017 - 2017
Research of the plastics materials (SR6270000106), , 2017 - 2017
Pokročilé nanotechnologie a materiály (STI-S-14-2523), , 2014 - 2016
Research of metal materials (HS6265706100), , 2016 - 2016
uCT expertise of connectors (HS6255701901), , 2015 - 2015
uCT analysis of samples (HS6245701706), , 2014 - 2015
Development of cage system for Laser-Induced Breakdown Spectroscopy - Phase l (HS6245707400), , 2014 - 2015
uCT expertise of contact connection in electric engine (HS6245704000), , 2014 - 2014
Development of an interaction chamber for Laser-Induced Breakdown Spectrocopy (LIBS) (TA02011272), Technology Agency of the Czech Rep. - ALFA, 2012 - 2014
uCT expertise of contact connections in electric engine (HS6245704001), , 2014 - 2014
uCT expertise 20 turbine wheels in welded area (HS6245700429), , 2014 - 2014
Tomographic analysis of 18 parts PQ26 - control of the porosity (HS6245702902), , 2014 - 2014
Utilization of the Laser Induced Plasma Spectroscopy (LIBS) for spectrochemical analysis of plant samples with high spatial resolution (ME09015), MEYS - KONTAKT, 2009 - 2012
Development of calibration-free quantitative laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) (ME10061), MEYS - KONTAKT, 2010 - 2012
Development and application of capillary-discharge based short wavelength radiation sources (OC09013), MEYS - COST CZ, 2009 - 2011