Prof. Lukáš Žídek, Ph.D.

Research Group Leader Senior

Contact

Email: ,
Phone: +420 54949 8393
Research group: Protein Structure and Dynamics - Lukáš Žídek
Workplace:

9. Apr. 2020

Lukas Zidek from CEITEC Received Petr Sedmera Award

For the third year in a row, the Petr Sedmera Award for the best publication in the field of nuclear magnetic resonance was awarded to authors from…

29. May 2019

Twinning Projects to Broaden Cooperation with the Europe’s Greatest Scientists

Almost sixty publications, dozens of workshops and internships at partner institutions, in particular, have brought three Twinning (European…

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

  • Interactions defining physiological functions of Microtubule Associated Protein 2c at atomic resolution, Grantová agentura ČR, 2020 - 2022
  • Klíčové aspekty mykobakteriální transkriprce: SigA, podjednotka RNAP rozpoznávající promotor a její nově identifikovaný vazebný partner., Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
  • Efektivní výpočty volných energií a konfiguračního vzorkování protein-proteinových interakcí (I 1999-N28), Czech Science Foundation - International Projects, 2015 - 2017
  • Podjednotky urcující DNA specificitu bakteriální RNA polymerázy s flexibilními doménami: funkce a dynamika (GA13-16842S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
  • Structural determination of the human 14-3-3zeta in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (4SGA8679), Jihomoravský kraj, 2014 - 2016
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Strukturní princip specificity přenosu signálu v rostlinách: síť interakcí příjímačové domény histidinkinas u Arabidospis (GAP305/11/0756), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
  • Motions in Disordered Proteins (12.251-Sciex-N-7), Nadace/fond - zahraniční, 2013 - 2014
  • Vývoj metodologie s vysokým rozlišením pro NMR studie neuspořádaných proteinů s vysoce degenerovanými rezonančními frekvencemi (GAP206/11/0758), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013