Prof. Lukáš Žídek, Ph.D.

Prof. Lukáš Žídek, Ph.D.

Research Group Leader Senior

Researcher ID D-7112-2012


Structural protein disorder brings order into bacterial transcription , Grantová agentura ČR, 2022 - 2024
Interactions defining physiological functions of Microtubule Associated Protein 2c at atomic resolution , Grantová agentura ČR, 2020 - 2022
Klíčové aspekty mykobakteriální transkriprce: SigA, podjednotka RNAP rozpoznávající promotor a její nově identifikovaný vazebný partner. , Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology for Human Health (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
Study of domain interactions of intrinsically disordered protein MAP2c (Microtubule-Associated Protein 2c) with its binding partners via computational methods and nuclear magnetic resonance (LTC17078), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2019
Charakterizace proteinu MAP2c (microtubule associated protein 2c) a modifikací regulujících jeho funkci s atomovým rozlišením , Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Efektivní výpočty volných energií a konfiguračního vzorkování protein-proteinových interakcí (I 1999-N28), Czech Science Foundation - International Projects, 2015 - 2017
Podjednotky urcující DNA specificitu bakteriální RNA polymerázy s flexibilními doménami: funkce a dynamika (GA13-16842S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
Structural determination of the human 14-3-3zeta in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (4SGA8679), Jihomoravský kraj, 2014 - 2016
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
Strukturní princip specificity přenosu signálu v rostlinách: síť interakcí příjímačové domény histidinkinas u Arabidospis (GAP305/11/0756), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
Infrastructure for NMR, EM, and X-ray for Translational Research , Masarykova univerzita, 2014 - 2014
Motions in Disordered Proteins (12.251-Sciex-N-7), Ostatní - zahraniční, 2013 - 2014
Vývoj metodologie s vysokým rozlišením pro NMR studie neuspořádaných proteinů s vysoce degenerovanými rezonančními frekvencemi (GAP206/11/0758), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
Delta podjednotka RNA polymerázy z Gram pozitivních bakterií (GA204/09/0583), Grantová agentura ČR, 2009 - 2012
Charakterizace MAGE proteinů: kofaktory E3 ubiquitin ligáz? (IAA501630902), Akademie věd ČR, 2009 - 2011

Contact

+420 54949 8393
Office C04/126
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps