Prof. Radim Chmelík, Ph.D.

Prof. Radim Chmelík, Ph.D.

Research Group Leader, Deputy Director for Science and Study

Researcher ID D-7616-2012


Nanotechnologies and novel materials II. (CEITEC VUT-S-23-8218), VUT v Brně, 2023 - 2026
Vývoj a aplikace pokročilých optických metod IV (FSI-S-23-8389), , 2023 - 2026
Geometicko-fázové hologramy vytvořené pomocí metapovrchů: kvantifikace optické odezvy a užití ve fázovém měření a superrozlišovacím zobrazování (21-01953S), Grantová agentura České republiky, 2021 - 2023
Nanotechnologies and novel materials I. (CEITEC VUT-S-20-6414), VUT v Brně, 2020 - 2023
Nanotechnologies and novel materials II. (CEITEC VUT-S-20-6421), VUT v Brně, 2020 - 2023
Plasmonic metasurfaces for flat optics (TN01000008/11), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2019 - 2022
Strengthening Nanoscience and Nanotechnology Research at CEITEC (810626), Evropská unie, 2018 - 2022
Super-Resolution in coherence-controlled holographic microscope using synthetic aperture approach (CEITEC VUT-J-21-7456), VUT v Brně, 2021 - 2022
Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
3D Refractive Index Reconstruction by Inverse Modelling in Coherence-controlled Holographic Microscope (CEITEC VUT-J-20-6537), VUT v Brně, 2020 - 2021
Progress in quantitative phase imaging achieved with cutting-edge technologies for transformation of geometric phase of light (GA18-01396S), Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
Progress in quantitative phase imaging achieved with cutting-edge technologies for transformation of geometric phase of light (GA18-01396S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2018 - 2020
Robust Method for Quantitative Phase Image Synthesis out of Coherence-gated Multiply Scattered Light (CEITEC VUT-J-19-6004), , 2019 - 2020
Centrum digitální optiky (TE01020229), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2012 - 2019
Center of digital optics (GA628S00000), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2019
Advances in incoherent holographic microscopy using photonic modeling and principles of singular optics (GA15-14612S), Grantová agentura České republiky, 2015 - 2017
Pokročilé nanotechnologie a materiály (STI-S-14-2523), , 2014 - 2016
Holographic microscope for living-cells research (FR-TI4/660), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012 - 2014