Prof. Tomáš Šikola

Prof. Tomáš Šikola

Research Group Leader, Research Area Coordinator

Researcher ID D-9875-2012


Nanotechnologies and novel materials II. (CEITEC VUT-S-23-8218), VUT v Brně, 2023 - 2026
2D monokrystaly typu „MXenes“ (23-07617S), Grantová agentura České republiky, 2023 - 2025
Hybrid full-space metalens for ultraviolet light (CEITEC VUT-J-24-8581), VUT v Brně, 2024 - 2025
Reconfigurable lithography-free integrated metasurface with low losses (CEITEC VUT-J-24-8632), VUT v Brně, 2024 - 2025
Čtyřdimenzionální rastrovací transmisní elektronová mikroskopie ve FIB-SEM zařízení (FW06010396), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2024
Tunable beam steering by phase-change material metasurfaces (CEITEC VUT-J-23-8352), VUT v Brně, 2023 - 2024
Synthesis and characterization of novel 2D hybrid materials for (flexible solid-state) supercapacitors (TH71020004), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2020 - 2023
Nanotechnologies and novel materials I. (CEITEC VUT-S-20-6414), VUT v Brně, 2020 - 2023
Strengthening Nanoscience and Nanotechnology Research at CEITEC (810626), Evropská unie, 2018 - 2022
Diffractive beam splitter: a dielectric optical metasurface (CEITEC VUT-J-21-7399), VUT v Brně, 2021 - 2022
Plasmon-enhanced Terahertz Electron Paramagnetic Resonance (PETER), Evropská unie, 2017 - 2021
Tři nové oblasti plazmoniky: amalgam jako nový materiál pro plazmoniku, vliv substrátu luminiscentního ve viditelné oblasti a srovnání polykrystalického a monokrystalického kovu (CEITEC VUT-J-19-5945), , 2019 - 2020
AMISPEC_Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie (TE01020233), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2012 - 2019
Experimentální vývoj MOCVD aparatur pro vysokoteplotní růst A(III)B(V) polovodičů a aplikovaný výzkum růstu metal-nitridových epitaxních tenkých vrstev (TH02020926), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2017 - 2019
Platforms for nanopore membrane sensing (GF17-33767L), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2017 - 2019
Manufacture of magnetic metamaterials using a direct entry focused ion beam (GA15-62503S), Czech Science Foundation - International Projects, 2015 - 2017
Novel Wide Bandgap Semiconductor Materials and Devices (TH01011284), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2015 - 2017
Zvýšení excelence v oblasti nanofotoniky a nanoelektroniky (AFNano) (Smart Akcelerátor v Jihomoravském kraji), Jiné veřejné zdroje než podle zák. č. 130/2002 Sb., 2017 - 2017
Pokročilé nanotechnologie a materiály (STI-S-14-2523), , 2014 - 2016
Self-organized functional layers of molecular quantum bits (7AMDE005), DAAD, 2015 - 2016
Universal SEM as a multi-nano-analytical tool (UNIVSEM) (7E12087), Evropská unie, 2012 - 2015
Fabrication of semiconductor nanowires with optimized functional properties (GPP108/12/P699), Czech Science Foundation - Postdoc Grants, 2012 - 2014
Fabrication of metallic nanostructures for spintronic applications (GPP102/12/P443), Czech Science Foundation - Postdoc Grants, 2012 - 2014
Mapping of localized surfaces plasmon resonances at nanoantennas (GAP102/12/1881), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2012 - 2014
Mapping of localized plasmon resonances at nanoantennas (GAP102/12/1881), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2014