Prof. Zbyněk Zdráhal

Prof. Zbyněk Zdráhal

Research Group Leader Senior, Head of Core Facility

Researcher ID D-9491-2012


Elucidation of Haspin kinase interactome and its role in the context of cell plasticity , Grantová agentura ČR, 2023 - 2025
Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research , , 2022 - 2025
Comprehensive characterization of histone epigenetic marks , Grantová agentura ČR, 2022 - 2024
Processing of waste products obtained during oil extraction from oil crop seeds on new commodities with nutritional and health benefits , Ministerstvo zemědělství ČR, 2019 - 2023
Molekulární a funkční analýza biologie kasein kinázy 1 , Grantová agentura ČR, 2019 - 2023
Centre for Plant Experimental Biology (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2023
European Proteomics Infrastructure Consortium providing Access , Evropská unie, 2019 - 2023
Funkce HDAC1 v T-buněčných lymfomech , Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
Úloha translačních iniciačních faktorů při skladování a aktivaci transkriptů v samčí zárodečné linii krytosemenných rostlin , Grantová agentura ČR, 2018 - 2021
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology for Human Health (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
Centrum nových přístupů k bioanalýze a molekulární diagnostice , Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
Center of novel approaches to bioanalysis and molecular diagnostics (P206/12/G151), Czech Science Foundation - Projects for promotion of excellence in basic research, 2012 - 2018
Koevoluce potravní-specializace a složení jedu u pavouků (GA15-14762S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
RNA vazebné proteiny účastnící se translační represe skladovaných transkriptů během vývoje samčího gametofytu (GA15-16050S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Signalizace mezi pylem a pestíkem předcházející oplození, úloha sekretovaných signálů působících na kratší a delší vzdálenost (GA15-22720S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Genetická diverzita a fylogeneze rodu Acinetobacter v přírodních ekosystémech (GA13-26693S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
Metody tlumení produkčních chorob skotu - BVD-MD a paratuberkulóza (QI101A094), Ministerstvo zemědělství ČR, 2010 - 2014
Funkční charakterizace unikátních zásobních ribonukleoproteinových částic v pylu (GAP501/11/1462), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
Evaluation of wild potato tuber proteins potential for utilization in potato (Solanum tuberosum L.) breeding and biotechnological applications (QI91A069), Ministerstvo zemědělství ČR, 2009 - 2013
Charakterizace MAGE proteinů: kofaktory E3 ubiquitin ligáz? (IAA501630902), Akademie věd ČR, 2009 - 2011
Změny genomu a proteomu u leukemických pacientů s reakcí štěpu proti hostiteli (GvHD) (NS9683), Ministry of Health of the CR, 2009 - 2011

Contact

+420 54949 8258
777926602
Office E26/108
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps