Christelle Beaumont

Christelle Beaumont

PhD Candidate

Contact

Email:
Phone: +420 54949 7832
Research group: RNA based regulation of Gene Expression - Peter Lukavsky
Workplace:

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

  • Strukturní podstata změn v sestřihu způsobující cystickou fibrózu (GA15-21122S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Molecular basis of aberrant splicing of CFTR exon 9, EMBO (European Molecular Biology Organization ) grants, 2015 - 2017
  • INBIOR - Internacionalizace programu Strukturní biologie s důrazem na rozvoj nových směrů výzkumu (CZ.1.07/2.3.00/20.0042), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014