Interdisciplinary approach to study biological systems at the molecular level (LTC17076), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
Glykoklastry kalix[4]aren/C-oligosacharidy pro studium selektivity interakcí s lektiny (GA15-17572S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Multidisciplinární přístup k návrhu léčiv - Inhibice proteinů s návazností na sacharidy (LH13055), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
Identification, caractérisation et détermination du rôle des lectines impliquées dans l’adhésion des champignons filamenteux (RF20110600501), Vaincre la Mucoviscidose, 2011 - 2014
Enzymy metabolismu mannosidů v přípravě N-acetyl-mannosaminových struktur (GAP207/10/0321), Grantová agentura ČR, 2010 - 2013
Příprava lektinů s vysokou specifitou a afinitou (GPP207/11/P185), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
Structure-functional characterisation of oxidoreductases acting on nitrogenous regulatory compounds in plants (GA522/08/0555), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2008 - 2012
Lectins from human pathogens – structure, function, engineering (GA303/09/1168), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2009 - 2012
Design of Carbohydrates and Glycomimetics as Antibacterial and Antiviral Drugs (ME08008), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008 - 2012
Structure-function studies on lectins and adhesins from microbial patogens (GA303/06/0570), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2006 - 2008

Management

Prof. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Prof. Michaela Wimmerová, Ph.D.
Research Group Leader Senior, Deputy Core Facility Leader
Personal Profile

Deputy

Lenka Malinovská, Ph.D.
Lenka Malinovská, Ph.D.
Senior Staff Scientist
Personal Profile