Cultivating Leaders for Innovative Coatings and Additive Manufacturing Applications (CLICAM) (101120555), Evropská unie, 2023 - 2027
Nová generace pokročilých elektroizolačních povlaků ložisek pro elektromobilitu (FW06010051), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2026
Výzkum a vývoj ochranných povrchových systémů přesně odlévaných hořčíkových komponent pro aplikace v leteckém a dopravním průmyslu (FW06010112), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2025
Výzkum a vývoj tepelného zpracování ložisek z nanostrukturního materiálu (FW03010108), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2021 - 2024
Nová generace funkčních senzorových systémů na bázi porézních nanostruktur navržených pro měření komplexních vlastností pokročilých žárovzdorných prvků (FW03010087), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2021 - 2024
Výzkum a vývoj elektrovodivých keramických kompozitních povlaků (FW03010377), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2021 - 2024
Light-Weight 600 °C Solid Oxide Fuel Cells for Energy Security (LW-SOFC) (NATO 2020), NATO - Science for Peace and Security, 2022 - 2024
Mechanical behaviour of titanium and hydroxyapatite 3D printed scaffolds infiltrated with interpenetrating polymer networks of different rheological properties (CEITEC VUT/FCH-J-23-8367), VUT v Brně, 2023 - 2024
Mechanical behaviour of calcium phosphate cements wet with liquids of different polarity (CEITEC VUT/FAST-J-23-8309), VUT v Brně, 2023 - 2024
Výzkum a vývoj technologie pro výrobu vakuových komponent nekonvenčními postupy (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025065), Evropská unie, 2021 - 2023
Vývoj vysokopevnostních porézních titanových struktur vyznačujících se nízkým modulem pružnosti spolu s bioaktivními a antibakteriálními vlastnostmi pro implantáty v ortopedii (LTAIN19112), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2020 - 2022
Výzkum a vývoj modifikace geometrie brusiva pro progresivní broušení (CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020331), Evropská unie, 2020 - 2022
Research and development of single-purpose machine for machining of complex ceramic grinding wheels for automotive and aviation industry (FV40099), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2019 - 2022
Nekonvenční technologie výroby odlitků z Mg slitin metodou přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny v keramické formě (FV30305), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2018 - 2021
Light-weight Ti-Si-C-based interconnect for solid oxide fuel cell application (8J19UA014), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2021
In situ precipitation of hydroxyapatite inside hierarchical titanium structures: a new concept to attain composites without undesirable phases (19-22662S), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2019 - 2021
Technologie kombinovaného zdroje plasmatu pro vznik pokročilých povrchových úprav (FV10477), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2016 - 2019
Integration of polymer, ceramic and metallic biodegradable materials with high technology processing methods for development of new medical devices and tissue engineering contructs (Matporcessing), Evropská unie, 2016 - 2019
Development of technical methods of repairing cavitation and corrosion of attacked surfaces of existing VE components (SR6270006602), , 2017 - 2017
Analysis of the surface layer of the pins and the sleeves of the chains (SR6270009801), , 2017 - 2017
Research and development of roll bearings of mixer truck gearbox (FR-TI4/295), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012 - 2015
Výzkum a vývoj technologie rychlého obrábění velmi tvrdých povlaků připravovaných žárovými nástřiky (TA03010517), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2013 - 2015
Research and development of roller bearing of mixer truck gearbox (FR-TI4/295), Ministry of Industry and Trade - TIP, 2012 - 2015
Research and development of processing technology of non-toxic small caliber bullets (FR-TI4/194), Ministry of Industry and Trade - TIP, 2012 - 2015
Research and development of non-toxic small caliber bullets (FR—TI4/194), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2012 - 2015
Protective diffusion coating on cast nickel-based superalloys for high temperature application (GAP107/11/2065), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2014
Processing of intermetallic layered structures and hypereutectic aluminium-based alloys using sacrificial nickel coatings (GPP107/12/P739), Czech Science Foundation - Postdoc Grants, 2012 - 2014
Thermal Spray Processing and High Temperature Structural Stability of NanocrystallineThermal Barrier Coatings (GAP107/12/1922), Grantová agentura ČR, Czech Science Foundation, 2012 - 2014
Thermal spray processing and high temperature structural stability of nanocrystalline thermal barrier coatings (GAP107/12/1922), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2014

Management

Ladislav Čelko, Ph.D.
Ladislav Čelko, Ph.D.
Research Group Leader
Personal Profile

Deputy

Martin Juliš, Ph.D.
Martin Juliš, Ph.D.
Senior Researcher
Personal Profile