Jan Hejátko, Ph.D.

Research Group Leader Senior

Contact

Email: ,
Phone: +420 54949 4165
Research group: Functional Genomics and Proteomics of Plants - Jan Hejátko
Workplace:

24. July 2020

Agriculture and Food Production Must Become More Sustainable

Press Release Agriculture and food production must become more sustainable in a world facing a rising, more affluent world population, climate…

29. Oct. 2019

Scientists from CEITEC Shed Light on Significant Connection Between Two Plant Hormones

Press Release, 29.10.2019 Scientist Marketa Zdarska, together with her colleague Abigail R. Cuyacot, as well as other colleagues from the Jan…

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

  • Centrum experimentální biologie rostlin (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2023
  • Význam hormonálních interakcí v kontrole vlastností buněčné stěny Arabidopsis thaliana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
  • Structure and function of hormone-regulated dirigent proteins in Arabidopsis thaliana, Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
  • Brillouinova konfokální mikroskopie jako nástroj pro analýzu biomechanických vlastností buněčné stěny rostlin in vivo, , 2019 - 2021
  • Dešifrování molekulárních mechanizmů integrace světelné a hormonální regulace vývoje rostlin (GA15-22000S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017