Jan Hejátko, Ph.D.

Jan Hejátko, Ph.D.

Research Group Leader Senior

Researcher ID H-4296-2014


Dešifrování molekulárních mechanismů etylénem zprostředkované regulace vícekrokového přenosu fosfátu v kořeni Arabidopsis , Grantová agentura ČR, 2022 - 2024
Centre for Plant Experimental Biology (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000738), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2023
Signal integration and epigenetic reprograming for plant productivity (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008446), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2022
The importance of hormonal interactions in the control over cell wall properties in Arabidopsis thaliana , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
Structure and function of hormone-regulated dirigent proteins in Arabidopsis thaliana , Grantová agentura ČR, 2019 - 2021
Brillouin confocal microscopy as a tool for the in vivo analysis of biomechanical properties of plant cell walls , , 2019 - 2021
Dešifrování molekulárních mechanizmů integrace světelné a hormonální regulace vývoje rostlin (GA15-22000S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Elucidating molecular mechanisms of cytokinins-ethylene crosstalk in the plant development (GA13-25280S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
Regulation of Plant Cell Wall Metabolism by Cytokinins: Novel Developmental Mechanisms for Biomass Improvement (7F14155), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2017
Zavedení zobrazovací metody in vivo pro analýzu molekulárních mechanizmů regulace buněčného dělení a diferenciace kořene Arabidopsis thaliana , Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014 - 2016
Signalling in Plant Development (cfs515-09), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2015 - 2015
Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
Strukturní princip specificity přenosu signálu v rostlinách: síť interakcí příjímačové domény histidinkinas u Arabidospis (GAP305/11/0756), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
Hormonální regulace sekundárního tloustnutí u Arabidopsis (7AMB14AT006), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2014 - 2014
Význam interakcí cytokininů a auxinu v regulaci gravitropismu kořene u Arabidopsis thaliana. (GAP501/11/1150), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
Immunomodulation as a functional proteomics tool for cytokinin signaling study in Arabidopsis thaliana (GA521/09/1699), Grantová agentura ČR, 2009 - 2012
Regulation of morphogenesis of plant cells and organs (LC06034), MEYS - Basic Research Centres, 2006 - 2011
Identification of molecular components and the mechanism of polar targeting of PIN auxin transport proteins in Arabidopsis thaliana (IAA601630703), Akademie věd ČR, 2007 - 2011

Contact

+420 54949 4165
Office C02/322
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps