Markéta Jamrichová

Markéta Jamrichová

HR Manager, HR Managers Teamleader


Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006244), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2022

Contact

+420 54949 6287, +420 778 112 986
Office E35/1S018
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps