Martin Juliš, Ph.D.

Martin Juliš, Ph.D.

Senior Researcher

Researcher ID D-9461-2012


Nová generace pokročilých elektroizolačních povlaků ložisek pro elektromobilitu (FW06010051), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2026
Výzkum a vývoj ochranných povrchových systémů přesně odlévaných hořčíkových komponent pro aplikace v leteckém a dopravním průmyslu (FW06010112), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2023 - 2025
Výzkum a vývoj tepelného zpracování ložisek z nanostrukturního materiálu (FW03010108), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2021 - 2024
Výzkum a vývoj modifikace geometrie brusiva pro progresivní broušení (CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020331), Evropská unie, 2020 - 2022
Nekonvenční technologie výroby odlitků z Mg slitin metodou přesného lití a řízeného tuhnutí taveniny v keramické formě (FV30305), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2018 - 2021
Research of corrosion resistance of the metal materials at hydroelectric power station. (SR6280006901), , 2018 - 2018
Development of technical methods of repairing cavitation and corrosion of attacked surfaces of existing VE components (SR6270006602), , 2017 - 2017
Vývoj pokročilých lehkých slitin pro inženýrské aplikace (TA03010188), Technologická agentura ČR, Technology Agency of the Czech Republic, 2013 - 2016
Development of cage system for Laser-Induced Breakdown Spectroscopy - Phase l (HS6245707400), , 2014 - 2015
Development of an interaction chamber for Laser-Induced Breakdown Spectrocopy (LIBS) (TA02011272), Technology Agency of the Czech Rep. - ALFA, 2012 - 2014
Utilization of the Laser Induced Plasma Spectroscopy (LIBS) for spectrochemical analysis of plant samples with high spatial resolution (ME09015), MEYS - KONTAKT, 2009 - 2012
Development of calibration-free quantitative laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) (ME10061), MEYS - KONTAKT, 2010 - 2012
OD62200007; Mechanical tests stabilizer Porsche (OD62200007), , 2012 - 2012
Development and application of capillary-discharge based short wavelength radiation sources (OC09013), MEYS - COST CZ, 2009 - 2011