Martin Lamoš, Ph.D.

Martin Lamoš, Ph.D.

Postdoc

Publications that are part of the Web of Science database, possibly also other publications chosen by authors.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

  • Nové individualizované přístupy mozkové stimulace založené na synchronizaci v mozkových sítích pro zlepšení kognice zdravých seniorů a pacientů s MCI, Grantová agentura ČR, 2021 - 2023
  • Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat, , 2020 - 2023
  • Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
  • Specific characteristics of neuropathic pain of central and peripheral type (NT/13523), Internal grant agency - Ministry of Health, 2012 - 2015
  • CEITEC - Central European Institute of Technology (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Speech, its impairment and cognitive performance in Parkinson´s disease (NT/13499), Internal grant agency - Ministry of Health, 2012 - 2015