Martina Pokorná, Ph.D.

Martina Pokorná, Ph.D.

Deputy Director for Administration, Head of Administration Section

Researcher ID D-9454-2012


Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006244), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2018 - 2022

Contact

+420 54949 4911, +420 54949 3964, +420 775 771 931
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps