Prof. Richard Štefl, Ph.D.

Prof. Richard Štefl, Ph.D.

Head of Research Centre, Research Group Leader Senior

Researcher ID D-7010-2012


RNA for therapy (RNA4T) , , 2024 - 2028
Structural basis for co-transcriptional nucleosome reassembly mediated by Spt6 , Grantová agentura ČR, 2022 - 2024
Phase separation of phosphorylated RNA Polymerase II , Grantová agentura ČR, 2021 - 2023
Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology for Human Health (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
Molecular architecture of ADAR - RNA complexes (GA18-11397S), Grantová agentura ČR, 2018 - 2020
DECOR (649030), Evropská unie, 2015 - 2020
Centrum biologie RNA (GAP305/12/G034), Grantová agentura ČR, 2012 - 2018
Molekulární podstata pro specifické rozpoznávání histonu H3K4me2 pomocí Set3 PHD domény (GA15-17670S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Zásadní význam fosforylace YS. Studium interakce mezi CTD a transkripčním elongačním faktorem Spt6 (GA15-24117S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
Studium kódu CTD RNA polymerázy II (GA13-18344S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
Development of new interdisciplinary approaches to study function and regulation of transcriptome , Masarykova univerzita, 2014 - 2016
Zaměstnáním nejlepších mladých vědců k rozvoji mezinárodní spolupráce (CZ.1.07/2.3.00/30.0037), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
Strukturní podstata ukončení transkripce nezávislé na poly(A) signálu (GAP305/10/1490), Grantová agentura ČR, 2010 - 2014
Structural basis for transcription termination of nonpolyadenylated transcripts (IAA401630903), Akademie věd ČR, 2009 - 2011
Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (GA204/08/1212), Howard Hughes Medical Institute, 2008 - 2010
Structural studies of protein-RNA complexes involved in RNA quality control (1263), Howard Hughes Medical Institute, 2007 - 2009
Structural studies of protein-RNA interactions involved in RNA quality control (CDA0049/2006), Human Frontier Science Program - Career Development Award, 2007 - 2009

Contact

+420 54949 2436
Office C04/114
Kamenice 753/5, Brno, 625 00
Najít na Google Maps